Các khách sạn

JENNI HOTEL ME TRI

JENNI HOTEL ME TRI

Add: Tầng 4, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0242 242 0777
- Hotline: 0242 242 0777
Email: info@webhotel.vn
JENNI HOTEL MY ĐINH

JENNI HOTEL MY ĐINH

Add: Tầng 4, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0242 242 0777
- Hotline: 0242 242 0777
Email: info@webhotel.vn
JENNI HOTEL MY ĐINH SONG ĐA

JENNI HOTEL MY ĐINH SONG ĐA

Add: Tầng 4, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0242 242 0777
- Hotline: 0242 242 0777
Email: info@webhotel.vn
Reservations +84 915 077 666