Liên hệ

JENNI HOTEL ME TRI
Add: Tầng 4, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0242 242 0777
Hotline: 0242 242 0777
Email: info@webhotel.vn

JENNI HOTEL MY ĐINH
Add: Tầng 4, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0242 242 0777
Hotline: 0242 242 0777
Email: info@webhotel.vn

JENNI HOTEL MY ĐINH SONG ĐA
Add: Tầng 4, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0242 242 0777
Hotline: 0242 242 0777
Email: info@webhotel.vnloading
Reservations +84 915 077 666